oktaedr"

Zakład Krystalografii

Zespół fizykochemii związków metali przejściowych
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia nieorganiczna
Chemia sądowa
Laboratorium specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Terminologia stereochemii
Kurs chemii nieorganicznej

 

Kierownik Zespołu:
Prof. dr hab. Barbara Machura

Adres:
Instytut Chemii UŚl
ul. Szkolna 9
40-006 Katowice
tel: (+48) 32-359-17-18

aparatura

Deklaracja dostępności

Zespół fizykochemii związków metali przejściowych UŚl ©